L’Agència Catalana de l’Aigua està duent a terme una actualització i ampliació de l’inventari de fonts arreu de Catalunya. L’organisme té actualment 4.000 inventariades, una xifra que no s’ajusta al nombre total de fonts que existeixen arreu del territori. Per a completar la tasca demana la col·laboració ciutadana a participar en la identificació de les fonts de Catalunya.

L’ACA ha dissenyat un formulari per a que tothom pugui donar informació sobre una font concreta. Només cal completar les diferents preguntes amb les dades que es coneguin i enviar-ho a la direcció de correu electrònic bdh.aca@gencat.cat. Algunes de les dades demanades al formulari són la localització, el nom de la font i una fotografia, entre d’altres.

Podeu accedir directament a aquest formulari a través del següent enllaç: FORMULARI FONTS