Podeu consultar el Pla Local d’Habitatge de Breda al següent enllaç: PLA LOCAL D’HABITATGE DE BREDA 2022-2027

L’Ajuntament de Breda ha incorporat un tècnic d’habitatge en el marc del desplegament del Pla Local d’Habitatge 2022-2027, que marcarà les polítiques d’habitatge del municipi en els propers 6 anys. L’objectiu és augmentar el mercat de vivendes de lloguer disponibles al poble així com rehabilitar habitatges en desús per a que puguin incorporar-se també a aquest mercat.

El nou tècnic d’habitatge pot oferir ajuda tant a persones que busquen llogar una vivenda com a propietaris que tenen immobles en desús o en mal estat per ajudar-los a que entrin al mercat de lloguer. A través de la seva figura es podrà consultar l’accés a subvencions i altres mecanismes que afavoreixin i facilitin l’accés de la població de Breda a un habitatge. També oferirà el servei de mediació per resoldre situacions de conflicte relacionades amb l’habitatge i la convivència veïnal que es puguin donar.

Totes aquelles persones que necessitin contactar amb el tècnic d’habitatge ho podran fer tant de forma presencial com telemàtica. L’atenció presencial serà cada dijous en torns alternatius de matí i tarda. Poden posar-se en contacte a través del correu electrònic habitatge@breda.cat o el número de telèfon 627 73 10 06. Per concertar cita presencial també es pot fer a través del número de telèfon 972 870 012, extensió 4.

La figura del tècnic d’habitatge arriba a Breda a través de l’associació sense ànim de lucre Social Houses, que treballa per trobar solucions ràpides, de gran eficàcia i socialment justes a problemes d’accesibilitat a un habitatge, i l’encarregada de redactar el Pla Local d’Habitatge 2022-2027 de Breda. Entre altres directrius, el PLH 2022-2027 contempla accions com mobilitzar l’habitatge privat cap al lloguer assequible, incentivar models alternatius de tinença, incentivar la rehabilitació per a ús social, garantir la funció social de l’habitatge i evitar un ús anormal, gestionar habitatges de grans tenidors o la venda de patrimoni municipal per fer polítiques d’habitatge.