L’Ajuntament de Breda recorda als propietaris de parcel·les urbanes i zones verdes de l’interior del nucli urbà l’obligació de complir amb la llei 5/2003, del 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

L’article 3.1, apartat “b” d’aquesta llei indica l’obligació de “mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció”. La llei 5/2003 tipifica l’incompliment d’aquest article en època de màxim risc d’incendi com a infracció molt greu, establint sancions que van dels 10.001€ als 100.000€.

L’Ajuntament de Breda demana als propietaris de les parcel·les que no disposen del manteniment i neteja adequades que les deixin en condicions òptimes el més aviat possible a causa de l’alt risc d’incendi forestal propi d’aquesta època de l’any, risc que s’incrementa degut a la proximitat de la revetlla de Sant Joan. El Consell Comarcal de la Selva, ens responsable del control i gestió d’aquest servei, ha informat als propietaris sobre aquesta situació i serà el qui en última instància decideixi executar sancions en cas d’incompliment.