A partir d’aquest divendres 3 de desembre entrarà en vigor una limitació d’aparcament que afectarà el carrer Còdols en la seva totalitat i un tram del carrer Sant Pere comprès des del seu inici i fins i la cantonada amb el carrer Gaserans.

S’habilitaran unes places d’aparcament marcades a la calçada amb pintura vial, i aquestes seran les úniques zones del tram on es permetrà l’aparcament de vehicles. A la resta del tram no es podrà aparcar en cap punt. Per altra banda, l’aparcament sobre la vorera quedarà prohibit en tot el tram.

La mesura afavorirà la circulació de vehicles i vianants alhora, ja que l’estretor de la calçada ho dificulta. També facilitarà el de vehicles d’emergència com poden ser ambulàncies o camions de bombers o d’altres de gran envergadura com el camió de recollida d’escombraries.