Aquest dimarts han començat les obres que han de permetre una millora a l’estat actual del clavegueram del carrer Prat. L’actuació inclou un canvi de traçat de les canonades de la zona per a millorar la seva eficiència. Concretament es faran dues noves connexions entre canonades que substituiran el tram actual que passa per sota del carrer Prat, des de la cruïlla que comparteix amb el carrer Rovira, el passeig de les Escoles i la plaça de l’Església i fins a l’encreuament amb el carrer Sant Iscle. Els treballs es perllongaran durant els propers dies i poden ocasionar talls puntuals a la circulació de vehicles a la zona segons l’evolució dels mateixos.

Segons la configuració actual del clavegueram a la zona hi ha dues canonades que passen una al costat de l’altra sense estar connectades. L’actuació unirà aquestes dues canonades permetent la unió del trànsit d’aigua residual procedent de la plaça de l’Església a la canonada que recorre el carrer Rovira i el Passeig de les Escoles. Per altra banda, es construirà una nova connexió entre la el Pati de l’Abadia i el carrer Prat. La unió d’aquests dos traçats serà al voltant de l’encreuament dels carrers Prat i Sant Iscle.

Aquesta nova configuració deixarà sense servei el tram del carrer Prat situat entre els dos encreuaments. L’actuació respon al mal estat actual d’aquest tram de clavegueram, amb fuites al seu traçat que provoquen filtracions al rec del Molí, solucionant els problemes derivats d’aquesta situació.