L’Escola Montseny ha estat objecte de diversos treballs de manteniment i millora de les seves instal·lacions durant aquest estiu. Aquest dimecres s’inicia un nou curs escolar i per tant, s’estrenen les actuacions dutes a terme en el període no lectiu.

La més destacada és la instal·lació d’una xarxa de calor a partir d’una caldera de biomassa, que compartirà amb l’escola bressol El Petit Montseny. La nova caldera, instal·lada al camp de futbol de l’Escola Montseny, s’ha connectat als sistemes de calefacció dels centres donant-los servei utilitzant un combustible ecològic i econòmic. En la seva construcció es va modificar el projecte original, adoptant finalment un projecte que guanya espai d’enmagatzematge en alçada, reduint la superfície construïda dels 55m2 als 18 m2, ocupant així el mínim espai possible d’una zona d’esbarjo del centre.

La resta d’actuacions són de menor envergadura, encara que suposaran més comoditats pels usuaris del centre. Una de les actuacions principals és la del gimnàs, que s’ha pintat tant en el seu interior com elements de l’exterior com la porta i les finestres. S’han emprat dos colors, el blanc a la part superior de les parets i el verd a la part inferior, d’acord amb l’estil de la resta del centre. La pintura plàstica verda de la part inferior de les parets evitarà que aquestes s’embrutin amb facilitat. El gimnàs s’ha pintat un cop canviat el terra de l’espai, actuació duta a terme el curs passat. La nova superfície compta amb un paviment vinílic de 3mm de gruix que serveix com a protecció per a possibles caigudes, esmorteint els cops. Aquest paviment també es va instal·lar a l’aula de música.

El menjador de l’escola ha estat l’altra zona que ha millorat les seves instal·lacions, amb la incorporació d’una cuina de fogons i un forn nou. Els nous aparells tenen més capacitat i més eficiència que els anteriors, facilitant la tasca de proporcionar el servei de menjador als més de 150 alumnes que de mitjana l’utilitzen diàriament. Els aparells els ha sufragat el Consell Comarcal de La Selva, mentre que l’Ajuntament de Breda s’ha fet càrrec de renovar la instal·lació necessària per a la seva connexió. Finalment, ha acabat el procés de canvi de la il·luminació del centre, formada ja en la seva totalitat per tecnologia LED.