En la cultura del benestar existent en indrets com casa nostra sovint s’ha tret importància a la intel·ligència emocional i la gestió de les emocions. En les darreres dècades s’ha anat avançant en la recerca del benestar emocional. Tècniques per a controlar les emocions i evitar els sentiments negatius com la tristesa o l’angoixa i fomentar els positius com la felicitat o la calma.

Aquest és l’objectiu del projecte municipal “Breda Vila de Benestar”, la continuació aplicada a Breda per vilatans i vilatanes del projecte “Viles pel Benestar”, iniciat de forma pionera al municipi l’any 2016 i que ha aportat els recursos necessaris per a desenvolupar a Breda una dinàmica de treball de la cultura emocional de forma comunitària.

El projecte el forma un col·lectiu transversal de bredencs i bredenques que, des de diferents àmbits, treballen en fer extensiu a tota la comunitat el foment de la intel·ligència emocional. Es tracta d’oferir eines  al conjunt de la població per fer la vida quotidiana més emocionalment sana i equilibrada, treballant aspectes com l’empatia i reaccionar d’acord a la raó i no sota impulsos emocionals a les diferents situacions que ens podem trobar a diari i poden afectar el nostre benestar emocional.

El desplegament d’una cultura emocional pública i el foment de l’intel·ligència emocional individual es basa en 5 competències. D’aquestes, 3 són intrapersonals. És a dir, com actuem envers a un mateix:

  • Consciència emocional, capacitat de prendre consciència de les pròpies emocions i de les dels altres, incloent l’habilitat de captar el clima emocional d’un determinat context.
  • Regulació emocional, capacitat per gestionar les emocions de manera apropiada, tenir consciència entre el que SENTIM – PENSEM – FEM.
  • Autonomia emocional, conjunt de competències relacionades amb l’autogestió interior com l’autoestima, l’automotivació i la responsabilitat. D’aquesta manera una persona es pot sentir valuosa i segura amb recursos propis.

Les altres dues són interpersonals, fent referència al nostre comportament envers les altres persones:

  • Competència social, bons hàbits emocionals per relacionar-nos positivament i saludablement amb les altres persones.
  • Competències per la vida i el benestar, bons hàbits per auto generar-nos benestar emocional i satisfacció vital, i generar climes emocionals positius en les nostres comunitats de referència.

Per a un correcte desenvolupament d’aquestes 5 competències emocional el projecte “Breda Vila de Benestar” utilitzarà tant un suport virtual com presencial. Al web http://www.bredaviladebenestar.cat/ es trobarà contingut per a la lectura i la reflexió. Per altra banda s’utilitzaran les xarxes socials per a la difusió d’aquest contingut i les convocatòries als actes presencials, dinàmiques i trobades per a posar en pràctica aquestes tècniques de creixement personal i gestió emocional. Les publicacions del projecte es trobaran als seus perfils de Facebook i Instagram amb el nom “bredaviladebenestar” i al canal de YouTube “Breda Cultura Emocional”.

Les activitats presencials, això sí, es duran a terme un cop la situació de pandèmia provocada per la Covid-19 permeti la seva celebració de forma segura per a tots els assistents.