En els darrers dies s’ha dut a terme una neteja intensiva de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal. L’actuació s’ha centrat en el sanejament d’elements estructurals i la neteja i desinfecció a fons d’altres parts de l’equipament, complementant d’aquesta manera el manteniment habitual.

L’actuació més destacada ha estat la neteja general d’elements com el sostre i les parets, on es van eliminar les teranyines i altra brutícia acumulada. També es va fer una neteja especialitzada els vidres interiors i exteriors, posant especial atenció als vidres de grans dimensions situats a la part superior de la paret contrària a la graderia. Els elements metàl·lics com baranes, panys de porta o desaigües han rebut un tractament especial per a eliminar el rovell i evitar el màxim temps possible la reaparició de l’òxid.

Una de les zones més tractades han estat els sis vestidors –quatre de grup i dos petits- i els lavabos. S’ha dut a terme un tractament de neteja i desinfecció a fons que complementa el manteniment diari. Per altra banda s’ha fet un tractament especial als terres de l’equipament, segellat i abrillantat per a la seva millor preservació.

L’actuació suposa una millora de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal més enllà del manteniment diari i posa a punt elements que s’havien anat deteriorant degut al desgast provocat pel pas del temps. El cost total és de 5.808€, IVA inclòs.