A partir d’aquest dilluns 9 de novembre s’obre el termini a una nova línia d’ajuts de la Generalitat de Catalunya destinada al manteniment de l’activitat econònomica de persones autonòmes i microempreses enfront la Covid-19. Es tracta d’una prestació de 2.000€ que s’abonaran en un únic pagament per a aquells qui han hagut de suspendre l’activitat econòmica o han patit una reducció dràstica i involuntària de la facturació.

La prestació la podran demanar tots aquells treballadors autònoms donats d’alta al RETA i que exerceixen una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris i/o socis cooperativistes fins un màxim de 6 persones. Per altra banda han de tenir el domicili fiscal a Catalunya, un rendiment de l’activitat durant els tres primers trimestres de 2020 inferior a 13.125€ i una base imposable de la darrera declaració de la renda inferior a 35.000€.

Per a més informació, dubtes i demanar l’ajut ves al següent enllaç: LÍNIA D’AJUTS PER AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA D’AUTÒNOMS I MICROEMPRESES ENFRONT LA COVID-19