Des de principis d’aquest any ha entrat en vigor una nova regulació que considera els vehicles de mobilitat personal, com poden ser els patinets elèctrics, vehicles a tots els efectes. Per tant, els seus conductors estan obligats a complir les normes del codi de circulació, així com els conductors d’altres vehicles com cotxes o motos. Aquest tipus de vehicles hauran de disposar d’un certificat de conducció que acrediti que compleix amb els requisits tècnics en conformitat a les normatives tant nacionals com internacionals. Aquest certificat serà obligatori dos anys després de la publicació d’un manual que la Direcció General de Trànsit està elaborant i que es publicarà en un futur proper.

La nova regulació defineix els vehicles de mobilitat personal com vehicles d’una o més rodes, d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics. Normalment poden arribar a velocitats compreses entre els 6 km/h i els 25 km/h. Amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa aquests vehicles no poden circular per les voreres i tenen prohibida la circulació en vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies o túnels urbans. Per altra banda, els conductors d’aquests vehicles estan sotmesos a les mateixes taxes d’alcoholèmia permeses per la Llei de Seguretat Vial, així com a la prohibició de conduir amb la presència de drogues al seu organisme. Finalment, i en compliment del codi de circulació, tampoc poden conduir amb auriculars posats ni fer ús de telèfons mòbils o altres dispositius.

Per a més informació podeu consultar la pàgina de Facebook de la Policia Local de Breda.