Durant aquesta setmana s’estan duent a terme accions de diferent abast per a mantenir els carrers del municipi en un bon estat de conservació. La més destacada afecta a la instal·lació de papereres en punts on no n’hi havia i la renovació d’aquelles en mal estat. S’han col·locat 12 de noves als carrers Nou, Església, Gaserans i Sant Sebastià. Per altra banda, s’han substituït 4 més que estaven malmeses en diferents punts del municipi. Totes les noves papereres porten un cendrer en un dels seus laterals, facilitant així que no es llencin les burilles de les cigarretes al terra. D’aquesta manera s’augmenta el nombre total de punts de recollida de petits residus, ajudant a no embrutir i a mantenir net el municipi. Durant l’any 2017 es seguirà amb la seva renovació a diverses zones de Breda.

Neteja de pintades a les parets

Aquesta setmana també s’han netejat les parets en les que havien aparegut pintades i ‘graffitis’. S’ha aplicat un tractament consistent en sorra a pressió per a eliminar les pintades sense deixar rastre. D’aquesta manera s’eliminen les pintades que poden malmetre la imatge de la paret o façana respectant la integritat de la mateixa. En alguns casos s’ha hagut de tapar pintant a sobre amb un to igual a l’original de la paret.