A partir d’aquest dilluns 6 d’abril es poden demanar els ajuts per a autònoms persones físiques afectats pel coronavirus Covid-19. El termini romandrà obert fins el 5 de maig. Es tracta d’una prestació que pot variar dels 100€ als 2.000€ per a aquells qui han hagut de suspendre l’activitat econòmica o han patit una reducció dràstica i involuntària de la facturació el març de 2020 amb comparació al març de 2019 i no disposen de fonts alternatives d’ingressos. En aquest sentit el càlcul es realitzarà utilitzant la base imposable de la darrera declaració de la renda, que ha de ser igual o inferior a 25.000€. Demana l’ajut: LÍNIA D’AJUTS PER A AUTÒNOMS AFECTATS PEL CORONAVIRUS

Les sol·licituds s’atendran per ordre d’arribada i fins a esgotar la partida destinada, de 7.5 milions d’euros, amb la que es calcula es podran ajudar a 4.500 persones. S’abonarà en un únic pagament a partir del 5 de juny. L’administració podrà requerir informació fins el 31 de desembre. Les sol·licituds s’han de tramitar per via telemàtica mitjançant certificat digital. En cas de no disposar-ne es pot fer a través de l’IdCAT Mòbil, un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l’enviament d’una contrasenya d’un sol ús al mòbil. Es pot obtenir a aquest enllaç: ACCÉS A IdCAT MÒBIL

Per altra banda l’associació PIMEC, que engloba petites i mitjanes empreses de Catalunya, ha elaborat un qüestionari amb respostes a dubtes que poden sorgir referents a aquesta línia d’ajuts. El pots consultar al següent enllaç: FAQS LÍNIA D’AJUTS AUTÒNOMS PIMEC