Properament es duran a terme treballs de reparació i repavimentació de la Carretera d’Arbúcies. Les obres començaran aquest dilluns 21 de març, excepte imprevistos d’última hora o condicions meteorològiques adverses.

Aquesta actuació afecta la carretera GI-552 en el tram comprès entre els punts quilomètrics PK 3+800 i PK 5+200. Per tant els treballs s’efectuaran al llarg de tota la travessa de la població. També s’aprofitarà la intervenció per pintar la carretera GI-552 en trama urbana i interurbana.

Segons l’empresa que durà a terme l’actuació les feines consistiran en el fressat de tota la capa asfàltica, reparació de flonjalls i repavimentació de la mateixa. El temps previst d’execució és de dues setmanes, pel que les obres s’allargaran fins el 5 d’abril. Durant aquestes dues setmanes no es podrà aparcar a la Carretera d’Arbúcies, per agilitzar els treballs i coordinar-los amb el dia a dia de la població.

Aquesta actuació arriba després de diverses reunions de l’Ajuntament a la seu del Departament de Territori a Barcelona i amb el servei de Carreteres de la Generalitat a Girona, que finalment han acabat amb l’acord amb la Generalitat de Catalunya de fer una actuació integral sobre la travessa urbana de la GI-552, el que coneixem com a Carretera d’Arbúcies.

Aquesta és una primera intervenció d’importància en una carretera que en els propers anys, a mitjà i llarg termini, tindrà noves actuacions ja que es planificarà el seu condicionament i ampliació a través d’un projecte constructiu.

L’Ajuntament de Breda es felicita de la intervenció ja que és de vital importància vist el trànsit i l’estat de la carretera actual.