La passada setmana es va signar el contracte d’obra per a la urbanització del Carrer Manel de Genovart per a adequar-lo a l’arribada dels estudis d’ESO a la zona a partir del curs vinent. L’empresa Aglomerats Girona s’encarregarà dels treballs, pressupostats en 73.204,11€ IVA inclòs. Aquesta acció dóna pas a l’inici de les obres, que començaran en els propers dies. Els treballs connectaran els terrenys on se situarà l’institut amb els serveis bàsics per a la seva activitat i que ara no té, com la xarxes d’aigua, d’energia elèctrica, i de clavegueram de residuals i pluvials.

Les obres d’urbanització deixaran tots els serveis a punt per a que s’instal·lin els mòduls prefabricats on s’impartirà classe de secundària a partir del curs vinent. Un cop acabats els treballs d’instal·lació d’aquests mòduls, s’acabarà la urbanització de la zona, que han d’estar llesta per a l’inici del curs 2016-2017. A partir del mes de setembre els alumnes de 1r i 2n d’ESO seran els primers usuaris de l’equipament, que s’anirà ampliant progressivament a mida que vagin entrant la resta de cursos.

Els treballs que es realitzaran al Carrer Manel de Genovart, igual que els mòduls que faran les funcions d’institut, tenen un caràcter provisional. Un cop l’institut de secundària es traslladi al seu emplaçament definitiu s’hauran de completar les tasques d’urbanització de la zona. No obstant, l’actuació actual es realitzarà amb les mateixes garanties que qualsevol altra, per assegurar el bon accés i funcionament de la zona sigui quina sigui la durada de l’institut al seu emplaçament provisional.