Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple Municipal que se celebrarà el proper dilluns 21 de setembre, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens del Consistori.