Rehabilitació del Pont de la Pintoresca

Descripció breu i precisa de la proposta: Arreglar i rehabilitar el pont de la pintoresca, ja que actualment es troba en un estat molt dolent.

Justificació de l’interès públic i general de la proposta: Lloc emblemàtic pels bredencs. Ruta de senderistes. Seguretat.

Pressupost aproximat de l’acció: 1.281,39€

Arranjament d’un tram de vorera de la Carretera d’Arbúcies

Descripció breu i precisa de la proposta: Reparació del tram de la vorera de la carretera d’Arbúcies comprès entre la cantonada del carrer. Gaserans i la cantonada del carrer Sant Sebastià.

Justificació de l’interès públic i general de la proposta: Urgència de l’actuació degut al mal estat. Lloc molt visible i transitable. Millora per a la mobilitat de la població.

Pressupost aproximat de l’acció: 8.712,00€

Enllumenat dels jardins Teresa Solà

Descripció breu i precisa de la proposta: Per tal de recuperar un espai emblemàtic del centre històric es proposa:
– Posar llum de terra a les oliveres
– Posar llum a la rocalla de l’absis

Justificació de l’interès públic i general de la proposta: Espai emblemàtic situat al cor del centre històric del municipi. Recuperació d’un espai que forma part del patrimoni municipal.

Pressupost aproximat de l’acció: 4.548,32€

Diagnosi i edició d’un llibre divulgatiu de la fauna vertebrada del municipi de Breda

Descripció breu i precisa de la proposta: La present proposta pretén fer una prospecció i diagnosi de la fauna vertebrada (peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers) del municipi de Breda i dels hàbitats on viu, per tal de tenir un coneixement – a hores d’ara desconegut- en detall de la riquesa faunística del nostre municipi. Com a producte final d’aquest estudi es proposa l’edició d’un llibre, de caràcter divulgatiu, molt visual, amb força imatges (dibuixos i fotografies), que sigui estil guia de la fauna vertebrada de Breda. El llibre, a més, inclourà un apartat amb propostes de conservació, gestió i millora per a la gestió i conservació de les espècies i els hàbitats. D’altra banda, també s’elaborarà un mapa digital amb tots els hàbitats d’interès per a la fauna vertebrada del municipi cartografiats al detall.

Justificació de l’interès públic i general de la proposta: La cultura d’un país també es mesura pel coneixement i l’estimació dels seus valors naturals.
Partint d’aquesta premissa, el llibre que es proposa pretén la divulgació i preservació de la nostra
riquesa faunística, actuant en dos àmbits:
– Apropar el conjunt de vilatans i vilatanes de Breda, grans i petits, el coneixement de la fauna
vertebrada del nostre municipi i dels hàbitats on viu, per tal que tothom pugui descobrir,
conèixer i, per tant, respectar aquest patrimoni natural tan valuós;
– Alhora, que tant el llibre com l’informe adjunt, esdevinguin una eina útil en la planificació i en
l’ordenació del municipi: una guia per als gestors per a preservar i , si cal, millorar l’estat de
conservació d’aquestes espècies animals i els seus hàbitats.

Pressupost aproximat de l’acció: 5.154,60€

Enderroc del monument a los caídos

Descripció breu i precisa de la proposta: Enderroc del monument a los caídos que va fer construir el govern feixista com a record per lesvíctimes del bàndol franquista durant la Guerra Civil Espanyola.
On avui hi ha aquest monument amb un altar i una creu que no representa a ningú més que als
nacional-catòlics, plantegem que s’hi planti una olivera en record a totes les víctimes de la Guerra
Civil.

Justificació de l’interès públic i general de la proposta: Cal esborrar qualsevol signe que encara resti del franquisme al nostre poble. A més el canvi en la simbologia el considerem molt important, canviar una creu – amb tot el que això simbolitza – per una olivera que simbolitza la pau i no exclou a ningú.
Creiem necessari fer arribar aquest missatge a totes les futures generacions de la vila.

Pressupost aproximat de l’acció: 2.000,00€

Zona d’aparcament per autocaravanes

Descripció breu i precisa de la proposta: Adequar una zona petita d’aparcament per autocaravanes per fer nit i estacionar 1 o 2 nits. Es necessita condicionar la zona adequant-los de punt d’aigua, connexió elèctrica, zona evaqüació aigües grises. Fer-ne publicitat.

Justificació de l’interès públic i general de la proposta: Aquest espai podria atreure visitants al poble aprofitant que farien parada i fonda a l’aparcament i de retruc, s’afavoriria el comerç local.

Pressupost aproximat de l’acció: 10.000,00€

Foment de les vocacions científiques i tècniques. Petits enginyers i enginyeres

Descripció breu i precisa de la proposta: Adquisició de materials didàctics i formatius que permetin convertir l’espai jove en un centre de formació i recursos, especialitzat en la formació en programació i robòtica. La societat cada vegada esdevé més digital i l’economia no n’és aliena. Aquests recursos han de servir per fomentar l’alfabetització tecnològica dels menors i joves de Breda, primerament en àmbits de la programació per tal que puguin saber programar de formes senzilles i posteriorment en l’aplicació d’aquesta programació a la robòtica educativa.
Al mercat existeixen desenes de solucions didàctiques per ensenyar a programar.
La base ha de ser la programació ja que aquesta et dóna habilitats múltiples (programar t’ensenya a pensar) i es pot aplicar a àmbits tant tradicionals com la matemàtica, la geografia, la història, i altres matèries escolars. Aquesta iniciativa encaixa i és recomanable que s’emmarqui dins el projecte Robotseny.
La proposta ha de contemplar l’adquisició de material però també és tant o més important que es treballi una programació dels cursos o classes que es duran a terme per tal que tingui una finalitat educativa i lúdica. És recomanable que en aquest procés de definició de la programació s’hi involucrin els centres educatius de Breda, tant l’Escola Bressol, l’escola de primària i l’institut.

Justificació de l’interès públic i general de la proposta:
Context:
El sector TIC català gaudeix de bona salut, però no n’hi ha prou. Aquest sector té una facturació de més de 14.000 milions d’euros anualment i la seva taxa d’atur ha disminuït un 0,8% al 2015 i se situa en el 5,2%, davant el 17,7% de mitjana de la taxa d’atur de Catalunya. Les previsions que dóna la Unió Europea, el sector TIC crearà 900.000 llocs de treball tecnològics d’aquí a 2020.
I com a pol oposat a aquesta situació veiem com aproximadament un 30% dels estudiants diuen que tenen intenció d’estudiar una carrera cientificotècnica, però no és suficient. I no només això, sinó que entre les 15 professions més demandades en el futur proper, 11 són de la vessant científica o tècnica.
Per tal d’aprofitar aquesta creació de nous llocs de treball hem de fer accions per incrementar el nombre d’enginyeres i enginyers que surtin de les nostres universitats i centres formatius.
Entre tots hem de fer més atractives les carreres tècniques per guanyar nous companys de viatge, i amb el que esteu fent vosaltres hi estem més a prop.

Oportunitat:
Les dades de context ofereixen una possibilitat per Breda. L’economia de Breda, malgrat ha experimentat algun canvi en els darrers anys, ha estat enfocada a uns sectors específics pel que fa a generació de riquesa. Però justament tenim alguns exemples que ens poden servir com a punt de partida per veure la capacitat de creixement que pot tenir el poble en aquest sector i com se’n beneficiarien, molt especialment, els bredencs i les bredenques.
Tenim l’exemple d’empreses del sector de les enginyeries que tenen un bon impacte i futur, com són Hohner, Metral i Can Buch.

Pressupost aproximat de l’acció: 10.000,00€