A partir del divendres 26 de maig s’obrirà el termini d’abonaments i inscripcions a les piscines municipals per a la temporada d’estiu 2017. La principal novetat d’aquest 2017 afecta al termini d’obertura de l’equipament, que s’amplia en pràcticament un mes. El dia inaugural serà el proper 3 de juny, i s’allargarà fins l’11 de setembre, incloent els dies de la Festa Major. D’aquesta forma l’abonament de temporada tindrà una pujada de preu proporcional a l’augment de dies d’obertura. Per altra banda, aquells qui així ho prefereixin es podran abonar de forma mensual o bimensual, mantenint els preus de l’anterior temporada. Cal destacar que els abonaments mensuals del mes d’agost, i els bimensuals del període juliol-agost inclouran els 11 dies que la piscina estarà oberta el mes de setembre.

Com ja es va posar en pràctica el passat 2016, els empadronats a Breda gaudiran d’un preu un 10% inferior als no empadronats. Les persones d’altres municipis que desitgin un abonament familiar hauran de presentar, juntament amb la resta de la documentació, un volant de convivència. Per a aconseguir l’abonament caldrà dirigir-se a l’OAC de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 hores i omplir el full d’inscripció i realitzar el pagament.

Pel que fa als serveis que s’ofereixen a les piscines municipals, durant aquest estiu es tornaran a oferir els cursets de natació. Com és habitual es dividiran en dos torns durant el mes de juliol. El primer serà entre els dies 3 i 14 de juliol i el segon entre els dies 17 i 28 del mateix mes. Les classes s’impartiran de 15 a 19 hores segons el grup d’edat. Durant el mes de juliol també s’oferirà el servei de bibliopiscina, cada dilluns, dimecres i divendres.

Podeu trobar els preus, el documents d’abonament i inscripció i la relació de documentació complementària necessària als enllaços situats a continuació d’aquest text:

Sol·licitud abonament 2017 INDIVIDUAL EMPADRONAT

Sol·licitud abonament 2017 FAMILIAR EMPADRONAT

Sol·licitud abonament 2017 INDIVIDUAL NO EMPADRONAT

Sol·licitud abonament 2017 FAMILIAR NO EMPADRONAT