A partir del divendres 25 de maig s’obrirà el termini d’abonaments i inscripcions a les piscines municipals per a la temporada d’estiu 2018. Com és habitual, el lliurament de la sol·licitud i la documentació requerida s’haurà de fer a l’OAC de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 hores, mentre que el pagament es podrà fer via les entitats bancàries incloses a la sol·licitud. El dia inaugural serà el proper 2 de juny, i s’allargarà fins l’11 de setembre, incloent els dies de la Festa Major. Per tant, l’abonament de temporada inclourà els mesos de juny, juliol i agost i els primers 11 dies de setembre. Cal destacar que els abonaments mensuals del mes d’agost, i els bimensuals del període juliol-agost inclouran els 11 dies que la piscina estarà oberta el mes de setembre.

Aquest estiu continua el criteri segons el qual els empadronats a Breda gaudiran d’un preu un 10% inferior als no empadronats. Les persones d’altres municipis que desitgin un abonament familiar hauran de presentar, juntament amb la resta de la documentació, un volant de convivència. Per a aconseguir l’abonament caldrà dirigir-se a l’OAC de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 hores i omplir el full d’inscripció i realitzar el pagament.

Pel que fa als serveis que s’ofereixen a les piscines municipals, durant aquest estiu es tornaran a oferir els cursets de natació. Com és habitual es dividiran en dos torns durant el mes de juliol. El primer serà entre els dies 2 i 13 de juliol i el segon entre els dies 16 i 27 del mateix mes. Les classes s’impartiran de 15 a 19 hores segons el grup d’edat. Durant el mes de juliol també s’oferirà el servei de bibliopiscina, cada dilluns, dimecres i divendres.

Podeu trobar la sol·licitud d’abonament als enllaços següents. Al mateix document trobareu tota la documentació necessària al moment de fer efectiu el tràmit:

ABONAMENT FAMILIAR EMPADRONATS

ABONAMENT FAMILIAR NO EMPADRONATS

ABONAMENT INDIVIDUAL EMPADRONATS

ABONAMENT INDIVIDUAL NO EMPADRONATS

INSCRIPCIÓ CURSETS DE NATACIÓ 2018