A partir del dilluns 15 de maig s’obrirà el termini d’abonaments i inscripcions a les piscines municipals per a la temporada d’estiu 2020. El dia inaugural serà el proper 29 de juny, i s’allargarà fins l’11 de setembre, incloent els dies de la Festa Major. Com és habitual, el lliurament de la sol·licitud i la documentació requerida s’haurà de fer a l’OAC de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 hores, mentre que el pagament es podrà fer via les entitats bancàries incloses a la sol·licitud. També caldrà portar la tarjeta de l’abonament de l’any anterior. En cas de no disposar-ne es farà un duplicat per 1€.

Enguany, degut l’escurçament de la temporada en un mes a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19 només estaran disponibles els abonaments mensuals (juliol i agost) i els bimensuals, que compliran la funció d’abonaments de temporada. Per altra banda l’import dels abonaments individuals i familiars de persones empadronades a Breda s’ha reduït en un 10% respecte el 2019.

Enguany, es seguirà un protocol d’actuació que inclou control d’aforament i d’entrada a les instal·lacions i mesures de protecció i distància social per a evitar la propagació del coronavirus Covid-19. Seguint aquestes mesures durant la temporada no s’oferiran els cursets de natació ni el servei de bibliopiscina. Podeu trobar el protocol en un enllaç al final d’aquesta pàgina.

Podeu trobar la sol·licitud d’abonament als enllaços següents. Al mateix document trobareu tota la documentació necessària al moment de fer efectiu el tràmit:

ABONAMENT INDIVIDUAL EMPADRONAT

ABONAMENT INDIVIDUAL NO EMPADRONAT

ABONAMENT FAMILIAR EMPADRONAT

ABONAMENT FAMILIAR NO EMPADRONAT

PROTOCOL DE SEGURETAT A LES PISCINES MUNICIPALS