A partir del dilluns 17 de maig s’obrirà el termini d’abonaments a les Piscines Municipals per a la temporada d’estiu 2021. El dia inaugural serà el proper 5 de juny, i s’allargarà fins l’11 de setembre. El lliurament de la sol·licitud i la documentació requerida s’haurà de fer a l’OAC de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 hores. Cal demanar cita prèvia a través del número de telèfon 972 870 012. Per altra banda, el pagament es podrà fer via les entitats bancàries incloses a la sol·licitud. També caldrà portar la targeta de l’abonament de l’any anterior. En cas de no disposar-ne es farà un duplicat per 1€.

Aquest any, com a la temporada anterior, es seguirà un protocol d’actuació contra la Covid-19. El protocol, que es pot consultar al final d’aquest article, inclou control d’aforament i d’entrada a les instal·lacions i mesures de protecció i distància social. Podeu trobar la sol·licitud d’abonament als enllaços següents. Al mateix document trobareu tota la documentació necessària al moment de fer efectiu el tràmit:

ABONAMENT INDIVIDUAL EMPADRONAT

ABONAMENT INDIVIDUAL NO EMPADRONAT

ABONAMENT FAMILIAR EMPADRONAT

ABONAMENT FAMILIAR NO EMPADRONAT

PROTOCOL DE SEGURETAT A LES PISCINES MUNICIPALS