A partir del proper 13 de juny quedarà una plaça de vigilant municipal sense ocupar, fet pel qual és procedirà a la contractació d’una persona en la categoria de vigilant municipal. La contractació es farà de forma urgent i inahornable per portar a terme les funcions i tasques a realitzar dins del seu lloc de treball. La plaça a cobrir es troba dins l’escala d’Administració Especial, Grup E, nivell 11. La contractació de resoldrà mitjançant procediment d’urgència i la plaça es cobrirà de forma interina.  Fet pel qual es demana disponibilitat immediata.

Tots els interessats hauran de presentar instància adjuntant CV i qualsevol mèrit, formació i/o experiència en l’àmbit de la plaça a cobrir. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el proper 6 de juny. Les entrevistes personals es celebraran el 7 de juny a partir de les 10h del matí a l’Ajuntament de Breda.