El proper dilluns 18 a les 20.30 hores hi haurà una sessió plenària ordinària i una altra d’extraordinària a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Primerament es farà la sessió extraordinària que ha d’aprovar la dissolució del patronat del Museu Aragay. Aquest punt és indispensable per tractar posteriorment l’aprovació i regulació d’un Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic, un ens que desenvoluparà activitats en l’àmbit de la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del Patrimoni Arquitectònic de Breda. Aquest futur consell, en cas d’aprovar-se, integrarà diversos agents com membres de l’equip de govern, dels grups municipals a l’oposició, el Museu Aragay, el Consell Parroquial, altres experts en la matèria i representants veïnals.

L’altre punt destacat de l’ordre del dia és el que tractarà l’aprovació de l’expedient de contractació per procediment obert de la concessió d’obra pública per l’execució i explotació de les obres de construcció d’un tanatori municipal.