Aquest dijous 3 de novembre a dos quarts de nou del vespre es convoca una sessió plenària extraordinària a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Entre altres punts es tractaran al Ple temes com l’aprovació inicial de l’expedient 9/2016 de modificació de pressupost mitjançant suplement de crèdit. L’aprovació d’aquest punt permetrà utilitzar 26.000€ de romanent de tresoreria per a utilitzar en diverses actuacions al municipi. L’altra qüestió destacada afecta a l’UA16, la unitat d’actuació referent al Sector Industrial Sud, ocupat pel polígon industrial de Cal Batlle. Al Ple es tracta l’aprovació inicial del desglossat de la primera fase del projecte; l’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, les obres recollides al desglossat d’aquesta primera fase i la constitució de servitud d’aqüeducte. Recordeu que podreu seguir aquest Ple Extraordinari a través de l’aplicació ‘Facebook Live’ de la xarxa social ‘Facebook’.