El proper dilluns 16 d’octubre a les 20.30 hores es celebrarà una nova sessió plenària ordinària a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Breda. En la sessió es tracta diversos temes, principalment d’economia.

Entre altres temes, es tractarà l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 9/2017, segons el qual s’efectua un suplement de crèdit de 5.976,57€ del fons de contingència per a la retirada del pal elèctric del carrer Prat  i 1687,95€ de la partida de participació ciutadana per a la compra de material per a l’equip de jardineria de la brigada municipal.

També es porten a sessió plenària dos punts estretament relacionats entre sí: el primer és l’aprovació provisional de la modificació puntual de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal, segons la qual s’eliminen els interessos de demora en cas d’ajornament o fraccionament dels impostos municipals. En el segon punt es tracta l’aprovació provisional de la creació i establiment de l’ordenança fiscal reguladora de la gestió del cobrament mitjançant el sistema de fraccionament gratuït unificat. En cas d’aprovació aquest sistema permetrà unir tots els tributs municipals en un i fraccionar l’import anual en 12 quotes mensuals.

Per altra banda, també es tractarà l’aprovació provisional l’expedient de la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 1, que regula l’impost sobre béns immobles. Segons aquesta modificació, de cara a l’any 2018 s’aplicarà una baixada d’aquest impost a les finques rústiques, a les quals s’aplicaria el 0,86% del valor de la finca en comptes del 0,90% com fins ara.

El ple també tractarà dos punts sobre canvi de competències sancionadores en dues ordenances municipals. La primera és una aprovació provisional de l’ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme municipal de Breda, que passarà a regular-se segons el Decret Legislatiu 2/2008, i per tant la competència sancionadora passa al director territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat, tal i com marca aquest decret. Per altra banda,  per a alguns aspectes de l’ordenança no contemplats a aquest decret la competència sancionadora continuarà a mans de l’alcalde. L’altre punt afecta a les sancions de trànsit, i és l’aprovació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de l’exercici de competències sancionadores.

Pel que fa a ordenances municipals, també es porta a la sessió l’aprovació provisional d’una modificació de l’ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública, segons la qual es podrien substituir sancions econòmiques per serveis a la comunitat. A més, aquesta ordenança també es modificarà per a adaptar-la a la pròxima aplicació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta.

En un altre ordre de coses, es tractarà l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea, en concepte del manteniment del pas soterrat de servei a l’estació de ferrocarril de Riells i Viabrea-Breda. Segons aquest conveni, l’Ajuntament de Breda es farà càrrec del 30% del cost de manteniment del pas soterrat. La mesurà s’aplicarà amb efecte retroactiu des del gener de l’any 2015, fet pel qual l’Ajuntament de Breda haurà d’abonar una quantitat de 5.023€.

Al ple municipal ordinari del proper dilluns es tractaran quatre mocions: d’adhesió de l’Ajuntament de Breda a la ‘Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme. Mai més’; de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències; de suport a la celebració del referèndum d’autodeterminació i de condemna de la violència i la repressió efectuades per part de l’Estat Espanyol el diumenge 1 d’octubre a Catalunya.