El proper dilluns 27 de novembre hi haurà un nou Ple Municipal Ordinari a partir de les 20.30h a la sala de plens de l’Ajuntament de Breda.

El punt més destacat de l’ordre del dia és l’aprovació inicial del Pressupost 2018. En cas d’aprovació els comptes del consistori per a l’exercici 2018 ascendiran a 3.636.000€, un 7,4% més que el 2017, quan va ser de 3.384.450€. Dins d’aquesta xifra es contemplen 495.830€ a inversions, amb actuacions diverses com la nova plaça del Claustre; inversions en equipaments esportius o inversions en equipaments educatius.

El Ple del proper dilluns també tractarà l’adjudicació de les obres del desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització de l’UA16, corresponent al Sector Industrial Sud. L’actuació consistirà en la urbanització dels vials de la zona, així com l’arribada dels diferents subministraments. L’inici de les obres està previst per a inicis del 2018 amb un termini d’execució de 6 mesos.

En l’ordre del dia també s’inclou l’adjudicació del contracte de subministrament per a la contractació agregada del subministrament d’energia renovable a partir de biomassa per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions a edificis municipals. Concretament, es tracta de la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola bressol El Petit Montseny, així com el seu manteniment.

Un dels altres aspectes a tractar és l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 19, 20 i 21, referents a un canvi de tarifes a les taxes del sanejament municipal i el servei d’aigua, així com la regularització de la taxa d’escombraries a les vivendes disseminades del municipi. Aquest grup de vivendes no disposarà del servei de residus porta a porta. En canvi hauran de deixar les escombraries a diversos punts habilitats. Per aquesta circumstància pagaran un 50% de la taxa, sempre amb caràcter pregat i presentant la sol·licitud per a la bonificació abans del 31 de gener.

Altres aspectes econòmics a tractar són una aprovació inicial de suplement de crèdit segons la qual es modificaran partides no exhaurides per a disposar de 21.000€ en millores en instal·lacions esportives, on s’inclou una pista poliesportiva a la plaça Lluís Companys. Un altre dels punts tractarà una aprovació inicial de modificació de crèdit de suplement de crèdit per a incrementar la quantitat d’amortització de préstec present als comptes municipals.

Altres punts de l’ordre del dia són l’aprovació definitiva de l’expedient de permuta de les finques del carrer Convent amb la finca del carrer Raval Salvà 16; l’aprovació del conveni per a la delegació de competències per a la redacció, aprovació i licitació dels projectes de senyalització i execució de la ‘Ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies; l’aprovació del Document de Seguretat que implementa les mesures de seguretat per la normativa de la llei de protecció de dades de caràcter personal i la proposta de Ple referent al recurs del contenciós administratiu del conveni de la Guàrdia Municipal de l’11 de novembre.