El proper dilluns 29 de gener a partir de les 20.30 hores la sala de plens de l’Ajuntament de Breda acollirà una nova sessió plenària ordinària.

Entre els punts de l’ordre del dia que es tractaran figura l’aprovació del conveni per a la regulació del funcionament del servei de menjador de l’escola bressol El Petit Montseny a càrrec del Consell Comarcal de La Selva. En cas d’aprovació renovarà el conveni del municipi amb l’ens comarcal per a la delegació del servei de menjador a la llar d’infants. Dos punts més tracten sobre l’encàrrec de gestió de serveis al Consell Comarcal de La Selva: la gestió per tal que assumeixi l’assistència tècnica de treballs en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Breda i la gestió per tal que assumeixi l’assessorament tècnic continuat en matèria d’enginyeria pel període 2018-2019, seguint el model emprat des del 2016.

Un altre dels punts de l’ordre del dia tractarà sobre aprovar la formalització d’una addenda del contracte de concessió d’obra pública de la sala de vetlles. Segons la mateixa, es modificarà la quantitat que apareix al contracte amb l’empresa concessionària pel qual cada any l’Ajuntament de Breda abona 22.779,46€ per la prestació del servei. Amb l’afegit d’aquesta addenda la quantitat que abonarà el consistori es correspon amb la recaptació anual de la taxa per la prestació de serveis a cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, tal i com apareix al plec de clàusules del contracte de concessió. Aquesta quantitat s’abonarà a l’empresa concessionària de la sala de vetlles per al manteniment del cementiri municipal, també sota la seva gestió.

La sessió discutirà l’aprovació provisional la modificació de l’ordenança fiscal 31, referent a la taxa per a la prestació de serveis rurals polivalents, que regula els preus del Centre de Serveis per a la gent gran.

Els dos últims punts de l’ordre del dia afecten a la regulació de subvencions a les entitats del municipi. El primer és l’aprovació d’un conveni marc que reguli la concessió de subvencions nominatives per a entitats sense ànim de lucre. Segons aquest conveni el consistori podrà concedir subvencions a entitats per a que celebrin actes d’interès general per al municipi més enllà de les que es concedeixin a través del sistema de concurrència competitiva que es va iniciar l’any 2016. El segon d’aquests punts tractarà l’aprovació provisional de les bases reguladores específiques d’aquest concurs, que regula les subvencions per a activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda. En cas d’aprovació del punt, les bases es modificaran per a que les subvencions puguin cobrir la contractació de personal per part d’entitats, associacions i col·lectius per al desenvolupament d’activitats.

Pel que fa a l’apartat de mocions només hi ha present una a l’ordre del dia. Una moció presentada conjuntament per tots els grups municipals per a posar de nom al Centre Cívic i Social de Breda “Centre Cívic 1 d’octubre”.