El proper dilluns 26 de març a partir de les 20.30 hores tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament una nova Sessió Plenària Ordinària. A la sessió es tractaran temes l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2019-2021, una previsió dels comptes municipals en els propers exercicis. En l’aspecte econòmic destaca l’aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules per la concertació d’un préstec a llarg termini pel finançament de part de les inversions de l’any 2018. En el pressupost municipal del present exercici es destinaran 495.380€ a inversions. D’aquests, 250.000€ s’obtindran mitjançant un préstec bancari a una entitat financera que haurà de respectar les condicions fixades per aquest expedient de contractació en cas d’aprovació.

Una altra de les qüestions destacades de la sessió fa referència a la futura via ciclista que ha d’unir el municipi de Breda amb l’estació de Riells i Viabrea – Breda. En un dels punts es tractarà l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Breda i Riells i Viabrea en relació a aquest projecte. Segons aquest conveni, en cas d’aprovació els ajuntaments de Breda i Riells i Viabrea assumiran la titularitat de la via ciclista, construïda per la Generalitat de Catalunya, a canvi del seu manteniment. El punt següent de la sessió tractarà el conveni de cooperació entre els ajuntaments de Breda i Riells i Viabrea per a fer efectiu el manteniment de la via entre els dos consistoris.

La sessió també tractarà l’aprovació de la delegació de competències, mitjançant conveni, al Consell Comarcal de La Selva en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la llei 5/2003. En cas d’aprovació, es delegarà a l’ens comarcal la gestió de la relació entre administració i propietaris de les parcel·les amb vegetació dins del nucli urbà i els dos disseminats del municipi per tal que aquests compleixin amb la llei 5/2003 i mantinguin una franja perimetral de protecció davant incendis forestals.

Els grups municipals que formen la Corporació Local duen a l’ordre del dia quatre mocions: en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística, presentada pel grup municipal del PDeCAT; a favor de garantir el poder adquisitiu de les persones pensionistes, presentada pel mateix grup; per la creació d’un pla d’habitatge municipal a Breda, presentada pel grup municipal de la CUP i sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals, presentada pel grup municipal d’ERC.

Com és habitual aquesta sessió plenària ordinària es podrà seguir per Facebook Live, a través de la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Breda.