Consulta l’ordre del dia a: ORDRE DIA PLE NOVEMBRE 2018

El proper dilluns 26 de novembre a les 20.30 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Breda tindrà lloc una nova sessió plenària ordinària. El punt més destacat de l’ordre del dia és la possible aprovació inicial de l’expedient de pressupost general de l’exercici 2019. En cas d’aprovació els comptes generals per a l’any vinent, l’Ajuntament de Breda tindrà l’any 2019 un pressupost de 3.420.700, un 5,9% menor que l’any 2018. Aquesta baixada del pressupost es deu a que per aquest exercici el consistori bredenc no demanarà cap préstec bancari, cosa que si va fer per l’any 2018. Pel que fa a inversions la partida assignada a la proposta del pressupost del proper exercici és de 227.868€.

En l’ordre del dia destaquen també dues explicacions d’alcaldia: el primer punt és sobre l’estat de les obres de construcció de la via ciclista a l’estació de RENFE de Riells i Viabrea – Breda, que ha vist allargats els seus terminis ja que un cop començades les obres s’han hagut de fer canvis al projecte constructiu. L’altra explicació d’alcaldia informarà sobre novetats que es van produint en els contenciosos administratius que té oberts el consistori.

A la sessió plenària del proper dilluns es tractarà les possibles aprovacions inicials de diverses modificacions de pressupost. La MC6/2018 consisteix en el canvi de diverses partides no esgotades per a disposar de 21.086,41€ per a pavimentació i manteniment de vies públiques, manteniment de franges perimetrals de protecció contra incendis, instal·lacions esportives, recs i clavegueram i fires i festes. La MC7/2018 és un canvi d’una partida de 8.935,88€ destinats a projectes tècnics per a la creació d’un parc de salut i dos punts de llum situats a la plaça Lluís Companys i al carrer Verge de Montserrat. Per últim, la MC8/2018 destinarà 23.000€ a amortitzar deure de forma anticipada.

Altres qüestions de la sessió és l’aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per l’any 2019; l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 1, referent al tribut de l’IBI urbà, per a declarar exempt de pagament els centres sanitaris públics i l’aprovació de la designació d’un representant de la corporació local com a membre del consell escolar de l’escola bressol municipal El Petit Montseny. A l’apartat de mocions l’ordre del dia conté una a favor de l’absolució dels presos polítics.