CONSULTA L’ORDRE DEL DIA: ORDRE DEL DIA PLE JULIOL 2019

El proper dilluns 29 de juliol a partir de les 20.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament tindrà lloc una nova sessió plenària ordinària. Com sempre, es podrà seguir a través de Facebook Live, el servei de vídeo en directe de la xarxa social Facebook.

En termes econòmics un dels punts més destacats que es tractarà a la sessió és l’aprovació del Pla Econòmic Financer 2019-2020, un document amb una sèrie de mesures per a adequar els comptes municipals a la Regla de Despesa determinada pel Ministeri d’Hisenda durant els propers 2 anys. En aquest sentit també es tractarà l’aprovació del reconeixement de l’increment de les retribucions dels empleats públics al servei de la corporació, consistent en un 2,25% amb efecte retroactiu des de l’1 de gener del 2019 i un 0,25% des de l’1 de juliol d’enguany.

En termes administratius destaquen dos punts. El primer tractarà la ratificació de l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “CILMA”, un organisme de la Diputació de Girona destinat a impulsar mesures ambientals en les institucions de les Comarques Gironines, que ha funcionat durant els darrers 20 anys. El segon dels punts és aprovar la delegació a favor del Consell Comarcal de La Selva de l’exercici de les competències sancionadores sobre les següents matèries.

Altres punts de l’ordre del dia són l’aprovació de les festes locals de l’any 2020, pel que es proposen els dies 7 i 8 de setembre; l’adhesió de l’Ajuntament de Breda a l’Associació Catalana d’Escoles de Música; l’elecció del Jutge de Pau titular de Breda i l’aprovació del canvi de nom del carrer Sant Llop per carrer Neus Català.

En l’apartat de mocions se’n presenten dues, per part del grup d’Esquerra Republicana, per a fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades i sobre la presència dels Mossos d’Esquadra davant els jutjats.