CONSULTA L’ORDRE DEL DIA: ORDRE DEL DIA PLE NOVEMBRE 2019

El proper dimarts 26 de novembre a les 20.30 a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Breda tindrà lloc una nova sessió plenària ordinària. El punt més destacat de l’ordre del dia és l’aprovació inicial de l’expedient de pressupost general de l’exercici 2020. En cas d’aprovació els comptes generals per a l’any vinent, l’Ajuntament de Breda tindrà l’any vinent un pressupost de 4.090.500€, xifra que és la més alta dels darrers anys. Aquest increment es deu a les subvencions que el consistori preveu rebre durant el proper any i la previsió de demanar un préstec bancari.

L’altre punt destacat de l’ordre del dia és l’aprovació de la creació del cos de Policia Local de Breda. En cas d’aprovar-se el punt significarà l’inici d’un procés que transformarà l’actual cos de Guàrdia Municipal en un de Policia Local. Tractant-se en sessió plenària es posa de manifest la voluntat del consistori de fer aquest pas, tot i que han d’intervenir altres institucions, com el Departament d’Interior.

Durant el Ple es tractaran dues modificacions de crèdit. La primera, 9/2019, mitjançant suplement de crèdit, utilitzarà 40.000€ del romanent de tresoreria per a amortitzar préstec bancari. La segona, 10/2019, mitjançant transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica, destinarà 3.000€ de la partida destinada a equipaments culturals a activitats de promoció econòmica.

La sessió també tractarà la modificació el conveni de col·laboració amb INCASÒL per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial. En cas d’aprovació es derogarà una clàusula del conveni firmat amb l’Institut Català del Sòl l’any 2005 per tal que aquest construís vivenda protegida a un solar annex a l’aparcament de la plaça Lluís Companys. La clàusula a derogar recull l’exempció del pagament d’impostos fins a la construcció d’aquestes vivendes, que després de 14 anys encara no s’ha produït.

Per altra banda es porta a la sessió l’aprovació de la nomenclatura i numeració dels carrers de la Unitat d’Actuació 16 Polígon Industrial Sud. Concretament es proposa aprovar una nova nomenclatura a dos carrers de la zona: “Carrer Dolors Bassa”, en honor a la consellera de Treball i presa política de l’Estat Espanyol; i “Avinguda de la Dona Treballadora”.

Altres punts a tractar són l’aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per l’any 2019; aprovació de l’expedient d’investigació d’ofici dels drets sobre el camí de la Font d’en Ratica per a dilucidar la seva titularitat; l’acord de constitució de la Comunitat del Baix Montseny, un òrgan per a crear sinèrgies amb 12 municipis més del nostre entorn i l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació del servei de neteja de les instal·lacions municipals. A l’apartat de mocions l’ordre del dia conté per al compromís amb el turisme sostenible, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana.