CONSULTA L’ORDRE DEL DIA: ORDRE DEL DIA PLE ABRIL 2020

El proper dilluns 6 d’abril a les 20.30h la Sala de Plens de l’Ajuntament de Breda acollirà una nova sessió plenària ordinària. El primer dels punts de l’ordre del dia és l’aprovació de les sessions plenàries i d’òrgans col·legiats de forma telemàtica mentre duri l’estat d’alarma arran de la pandèmia provocada pel coronavirus Covid-19. Aquest mateix ple es celebrarà a porta tancada i de forma telemàtica. La sessió es podrà veure per la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Breda, excepcionalment en diferit per qüestions tècniques. El Ple també donarà compte de l’estat de la situació respecte aquesta pandèmia amb l’explicació de totes les mesures preses (econòmiques, fiscals, de seguretat, civils i de totes les naturaleses) per a fer-hi front. Seguint amb mesures econòmiques, la sessió tractarà l’aprovació de la  bonificació del 75% de l’ICIO de les llicències d’obres relacionades amb els desperfectes causats per les ventades i el temporal Gloria a finals del passat mes de gener.

A la sessió s’aprovarà, si s’escau, de l’expedient de contractació i plec de clàusules, per la concertació d’un préstec a llarg termini pel finançament de part de les inversions del 2020. La quantitat del préstec serà de 300.000€ a retornar en 10 anys, amb un interès fix i sense carència. Es convidarà a les diferents banques ètiques a participar del procés i s’establirà un criteri de desempat a favor d’aquestes en cas d’empat. Respecte a les finances del consistori a la sessió també es donarà compte de la liquidació del pressupost 2019 i compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre del 2019.

Pel que fa a equipaments municipals en la sessió de dilluns s’aprovarà, en cas de tenir una votació favorable, l’adjudicació del contracte de concessió de gestió, explotació i si s’escau la realització d’obra pública, de les pistes de pàdel municipals de Breda un cop acabat el concurs per trobar adjudicatari a aquest nou contracte de concessió.

La sessió també tractarà l’Aprovació inicial de Pla d’Usos i optimització museogràfica del conjunt de l’antic monestir de Sant Salvador de Breda i equipaments relacionats, que determina les diferents accions a dur a terme en l’àmbit del monestir. Per altra banda també es tractarà l’aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda al carrer Marcel·lí Trunas.

En un altre ordre de coses es tractarà l’aprovació de la proposta de convalidació del Decret sobre la compareixença com a part demandada en el judici verbal (250.2) (VRB) 111/2020 C del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Santa Coloma de Farners. Està en disputa la titularitat del camí que uneix Can Bosch i la Font de la Pintoresca. Aquest procés haurà de determinar si és pública o pertany a un particular. Un altre dels punts de la sessió aprovarà el nomenament d’un representant de la corporació al nou CILMA, el “Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient”, un nou organisme de la Diputació de Girona. També es tractarà l’aprovació inicial de la modificació 01/20 de la plantilla orgànica de personal  la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Breda, degut a un canvi en el personal de la Guàrdia Municipal. En l’apartat de mocions se’n presenta una per a la commemoració del Dia Internacional de la Dona.