Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2020

El proper dilluns 30 de novembre a partir de les 20 hores tindrà lloc una nova sessió plenària ordinària. Per complir amb les mesures de seguretat establertes per la prevenció de contagis de la Covid-19 aquesta sessió no serà oberta al públic. Es podrà seguir per xarxes socials, les quals l’Ajuntament n’informarà degudament. La sessió s’iniciarà amb la lectura d’un manifest institucional en honor a Núria Marés i un minut de silenci en record de la regidora, que ens va deixar el passat 24 d’octubre. Durant la sessió es produirà el nomenament com a regidors de Rosa Fugarolas i Ferran Palau, que substitueixen Núria Marés i Eva Andrés, qui va renunciar a la seva condició de regidora a l’anterior sessió per motius professionals. També es tractaran altres canvis al cartipàs, com modificacions de carteres, així en els nomenaments de representants en òrgans col·legiats.

El punt més destacat del Ple fa referència a l’aprovació inicial de l’expedient del Pressupost General 2021. En cas d’aprovació, els comptes generals de Breda per a l’any 2021 ascendiran a un total de 4.233.000€, un 3,5% més que l’any 2020. Es tracten d’uns comptes amb vocació d’augment de la despesa pública i inversions per a encarar els propers anys. Pel que fa a l’àmbit pressupostari també es tractarà l’aprovació del compte general de l’exercici 2019.  En l’àmbit laboral es tractaran l’aprovació inicial de la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2021 i l’adhesió del consistori a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, que suposarà la renovació del conveni col·lectiu dels treballadors de l’Ajuntament de Breda.

La sessió també tractarà una modificació de crèdit, la 11/2020, mitjançant transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica. S’augmentaran les partides per a neteja, recollida selectiva de residus i abocadors; tractament de residus; el conveni amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea que regula el manteniment del pas soterrat de l’estació de Riells i Viabrea-Breda; un armari de comandes per al comerç local; edificis públics i finalment a serveis socials per un valor total de 99.300€. Aquesta quantitat es retirarà de les partides d’amortització de préstec, de recursos propis del PUOSC 2020 i de la Fira de l’Olla.

Altres punts que apareixen a l’ordre del dia i es tractaran a la sessió són:

  • Aprovació definitiva de l’expedient de supressió del servei públic d’escola de l’Escola municipal de Música “Càntir”.
  • Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació del servei de neteja de les instal·lacions municipals: nova licitació per a adjudicar un nou contracte per a la prestació d’aquest servei.
  • Aprovació de la delegació de la competència en matèria de menjador escolar de l’escola bressol municipal al Consell Comarcal pel curs 2021-22: finalment l’Ajuntament de Breda no ha aconseguit la delegació de la competència per a una gestió pròpia del menjador escolar per al curs vinent i per tant ha d’aprovar que aquesta continuï delegada al Consell Comarcal de la Selva.
  • Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per a la gestió dels convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio: es tractarà l’autorització de l’Ajuntament de Breda a l’ens comarcal per tal que acordi aquests convenis en nom del consistori, ja que la competència en matèria de tractament de residus es troba delegada al Consell Comarcal.

Per altra banda la sessió inclou, en cas d’aprovació, la constitució del Patrimoni Públic del Sòl i l’Habitatge; l’aprovació inicial de la modificació del Pla especial que aprova el catàleg de masies en sol no urbanitzable i l’aprovació inicial del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Breda, que orientarà l’administració cap a polítiques d’igualtat entre homes i dones i a com comunicar de forma igualitària.

En l’apartat de mocions, se’n presenten 3: moció relativa a les ocupacions delinqüencials d’habitatges, presentada pel grup municipal d’ERC; moció de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per declarar l’activitat física “bé essencial”, presentada conjuntament pel grup municipal d’ERC i moció en commemoració del dia internacional de les persones amb discapacitat, presentada pel grup municipal del PSC.