Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 1 FEBRER 2021

El proper dilluns 1 de febrer a les 20h tindrà lloc un nou Ple Municipal Ordinari, el primer de l’any 2021. A causa de la situació sanitària actual i les mesures de seguretat en vigor la sessió no serà oberta al públic, i es podrà seguir a través de les xarxes socials.

Un dels punts més destacats de l’ordre del dia és l’aprovació inicial, si s’escau, de l’establiment i reglament regulador del servei de Policia Local de Breda. Després que tant la Comissió de Policia de Catalunya com el Conseller d’Interior donessin llum verda a la creació d’un Cos de Policia Local al municipi, el Ple tractarà aprovar l’inici de l’establiment del servei i el seu reglament regulador. Aquest és un nou pas en el procés de transformació de l’actual Guàrdia Municipal a Policia Local. El punt següent de l’ordre del dia tractarà l’aprovació inicial de la modificació 1/21 de la plantilla orgànica de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a crear les places necessàries per a l’establiment d’aquest servei i facilitar així la seva posada en marxa un cop aquest estigui totalment disponible.

En un altre ordre de coses la sessió també tractarà l’inici de l’expedient de resolució del contracte de les obres del desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització de la UA16: Sector Industrial Sud. Es tracta d’un pas necessari per a una nova licitació dels treballs d’urbanització pendents a aquest sector, corresponent al polígon industrial de Cal Batlle, corresponents a millores en els serveis d’electricitat i telefonia.

Per altra banda en l’ordre del dia també destaca el punt referent a l’aprovació de la nova afectació com a Institut-Escola de l’edifici municipal, actualment destinat a usos docents d’estudis d’Educació primària, a partir del proper curs 2021-2022. A partir del curs vinent l’Escola Montseny es convertirà en un Institut-Escola, pel que els estudis de 4art d’ESO també s’impartiran al municipi. Amb aquest canvi els estudis de secundària, que actualment s’imparteixen a la seu de Breda de l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric, s’integraran a l’estructura de l’Institut-Escola Montseny, obrint l’opció a que l’edifici actual de l’Escola Montseny s’hi imparteixin també classes de secundària.

Altres punts de l’ordre del dia tracten temes com l’aprovació del conveni de delegació de competències per la prestació dels Serveis Socials Bàsics i Especialitzats entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva; del conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona; de l’adhesió al Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona o qüestions de funcionament intern com decrets d’assignació de funcions, d’increment salarial a empleats de l’Ajuntament o de millores de les condicions de treball complementàries a l’acord comú actual.

A l’apartat de mocions se’n presenta una a càrrec del grup municipal d’ERC en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre.