Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 29 MARÇ 2021

El proper dilluns 29 de març a les 20h tindrà lloc un nou Ple Municipal Ordinari. A causa de la situació sanitària actual i les mesures de seguretat en vigor la sessió no serà oberta al públic, i es podrà seguir a través de les xarxes socials.

A la sessió es donarà compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de liquidació del pressupost 2020 i incorporació de romanents. El context de pandèmia ha provocat variacions a l’execució del pressupost de l’exercici anterior. Finalment l’Ajuntament de Breda tanca l’any amb un superàvit de 284.753,63€. El romanent de tresoreria també s’incrementa i ara és de 1.215.257,40€.

En matèria econòmica el punt més important és l’aprovació, si s’escau, de l’adjudicació d’un préstec a llarg termini. Es tracta d’un crèdit per valor de 400.000€ a retornar en 10 anys i que s’adjudicarà a una entitat amb filosofia de banca ètica. A la sessió també es tractaran dues modificacions de crèdit, canviant els imports de diverses partides pressupostàries per adequar cadascuna d’aquestes a les necessitats del consistori. Les despeses que es finançaran amb aquestes modificacions de crèdit inclouen subvencions, creació de noves partides, finançament de compromisos polítics establerts amb treballadors municipals, la compra d’una nova escombradora per a la Brigada Municipal i material per a l’Escola Montseny.

Per altra banda també es tractarà l’aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores del Programa de Reactivació del Comerç a Breda. En cas d’aprovació es farà una nova campanya de 250 targetes de 30€ de compra al comerç local per a aquelles persones que acreditin una compra de 100€ a establiments del municipi. El que canviarà serà el format, ja que es donarà un termini de temps per aconseguir els requisits i posteriorment es farà un sorteig, enlloc de per ordre d’entrega de sol·licituds, com es va fer a la primera edició.

Altres punts de l’ordre del dia són:

  • Aprovació de la modificació de l’ordenança de tarifes del servei municipal d’aigua i clavegueram: per primera vegada l’Ajuntament haurà d’aprovar un llistat de preus del servei. Aquest procediment es repetirà cada any.
  • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les activitats firals al municipi de Breda: en cas d’aprovació s’inclourà la presentació d’una declaració responsable del total de documentació administrativa que s’ha de presentar per a dur a terme aquest tipus d’activitats. Aquest fet no exclou que l’Ajuntament pugui demanar la documentació concreta.
  • Aprovació de l’adhesió al protocol d’abordatge de les violències sexuals i lgtbifòbiques en contextos d’oci de la Selva: es tracta d’un protocol elaborat pels serveis de Joventut del Consell Comarcal de la Selva que regula tant el tipus de situacions com la resposta dels agents que hi formen part.
  • Aprovació del Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Breda: es renova el conveni amb Dipsalut per disposar de dos desfibril·ladors fixos i un de mòbil, ja que el conveni anterior havia acabat.
  • Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per a la delegació de la competència de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits: com al punt anterior, es tracta d’una renovació en els mateixos termes per mantenir la vigència temporal.
  • Aprovació provisional de la modificació del Pla especial que aprova el catàleg de masies en sòl no urbanitzable: després de l’aprovació inicial que va tenir lloc en el Ple del novembre de 2020 es tracta en un pas mes en aquest procés.

A l’apartat de mocions se’n presenten 4: de suport a Pablo Hasél, presentada pel grup municipal d’ERC; del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, presentada pels grups de JxCAT i PSC; de suport a l’amnistia, presentada pel grup de JxCAT i en defensa de la preservació de l’ordre públic democràtic i en suport als Mossos d’Esquadra, presentada pel grup del PSC.