Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 27 DE JULIOL DE 2021

El proper dimarts 27 de juliol a les 20h tindrà lloc un nou Ple Municipal Ordinari a la Sala de Plens. A causa de la situació sanitària actual la sessió tornarà a ser a porta tancada. Com és habitual es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Breda.

En matèria econòmica s’aprovarà, si s’escau, l’aprovació de tres modificacions de crèdit. La primera, la 10/2021 mitjançant suplement de crèdit, retirarà 130.000€ del romanent de tresoreria per a afegir-los a la partida d’inversió destinada a l’ordenació de la Zona Esportiva. En total quedarà dotada amb 251.700€ i preparada per a poder fer la licitació dels treballs a la tardor.

La segona, 11/2021 mitjançant crèdit extraordinari, servirà per a la creació d’una nova partida de 7.650€ per fer front al pagament d’interessos derivats d’un procés judicial. La tercera de les modificacions, 12/2021 mitjançant transferència entre partides de diferent vinculació jurídica també va en aquesta línia, ja que s’utilitzaran 2.000€ per fer front a costes processals.

Durant la sessió també es ratificarà, en cas d’aprovació, el decret sobre l’aixecament de la suspensió del contracte d’obres amb TECYRSA per les obres del Sector Industrial Sud. Properament es procedirà a l’aprovació definitiva de la resolució contractual, ja que els treballs a la zona han quedat inacabats.

Un altre dels punts destacats de la sessió és una resolució institucional a favor de la celebració d’una consulta popular no refrendària que versi sobre la necessitat de disposar d’un equipament lúdic de titularitat pública. L’Ajuntament iniciarà els tràmits necessaris per dur a terme aquesta consulta popular. Malgrat no tenir caràcter vinculant, l’Ajuntament es compromet a aplicar el resultat que surti de la voluntat popular.

Altres punts de l’ordre del dia són:

  • Aprovació definitiva del conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona: es tracta de la renovació d’un conveni ja existent.
  • Aprovació inicial del reglament del sistema de teletreball dels empleats públics de l’Ajuntament de Breda: es regularà l’accés i les condicions per fer teletreball dins l’estructura de l’Ajuntament.
  • Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies de Cases Rurals de Breda.
  • Aprovació provisional la modificació puntual de Normes Subsidiàries de planejament de Breda que té per objecte eliminat un vial entre els carrers Gaserans i Sant Antoni: és una passa més a l’aprovació inicial que es va fer en una sessió anterior, ja que no s’han presentat al·legacions a la mateixa.
  • Proposta de resolució pel que fa a l’accessibilitat a la via pública, a iniciativa de l’Associació de Veïns Vilatans de Breda: l’entitat va presentar 1.333 signatures a favor d’aquesta iniciativa, pel que l’Ajuntament porta a la sessió plenària l’aprovació d’un compendi de compromisos a dur a terme pel que fa a l’accessibilitat.

A l’apartat de mocions se’n presenta una, a iniciativa del grup d’ERC-Breda, per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i segura 2021.