Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 25 DE JULIOL DE 2022

El proper dilluns 25 de juliol a partir de les 20h tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. Es podrà seguir en directe per Facebook Live a través de la pàgina de l’Ajuntament de Breda en dita xarxa social.

El Ple començarà, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió.

En matèria econòmica es tractaran 2 modificacions de crèdit:

  • 11/2022, de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica: es destinaran 12.500€ a la partida prevista per a inversions a la plaça del Claustre, que s’extrauran de partides pressupostàries ja assumides en exercicis anteriors i que per tant no seran assumibles aquest 2022. Aquest punt també inclou l’augment de 7.000€ que es destinaran a la construcció d’un planxer al magatzem municipal, una quantitat que s’extraurà de la partida destinada a la pavimentació al voltant del Centre Cívic 1 d’Octubre. Finalment també es realitzaran transferències de crèdit destinades a despeses de personal i a inversions esportives, en aquest darrer cas per dur a terme les propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius 2022 que afecten la Zona Esportiva. En aquests dos casos els recursos s’extrauran de les partides destinades a les contingències pressupostàries i la partida genèrica dels Pressupostos Participatius, respectivament.
  • 12/ 2022, de crèdit extraordinari: les partides corresponents a la inversió en maquinària al Centre de Serveis per a la Gent Gran i a la senyalització de masies i cases de pagès del municipi passen a ser partides independents, separades de la partida genèrica de Pressupostos Participatius. La quantitat restant en aquesta darrera partida es destinarà a la renovació del web municipal i a polítiques de govern obert i transparència.

Pel que fa a ordenances fiscals es tractarà la modificació de l’ordenança reguladora de les tarifes de serveis número 3 del taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural. Aquesta modificació respon a una proposta de revisió de preus feta per la concessionària del servei d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural per la gent gran.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia són:

  • Aprovació el Pla de gestió del servei de recollida de residus porta a porta i deixalleria de Breda 2022: es tracta de l’aprovació del cost aproximat del servei de recollida porta a porta per aquest 2022, estimat en 401.387,46€.
  • Aprovació inicial del Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons Next Generation EU: l’Ajuntament de Breda es beneficiarà dels fons Next Generation de la UE, i com a tal necessita redactar, aprovar i aplicar un pla de mesures antifrau. Amb aquest punt es continua endavant amb aquest procés.

En l’apartat de mocions, se’n presenta una:

  • Moció en suport als Guàrdies Municipals i per la seguretat als municipis de Catalunya: moció presentada a instàncies del Cos de Policia Local en defensa dels municipis que disposen de cossos de Vigilants o Guàrdia Municipal i també en defensa dels mateixos cossos de vigilants.