Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 3 OCTUBRE 2022

El proper dilluns 3 d’octubre a partir de les 20h tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. Es podrà seguir en directe per Facebook Live a través de la pàgina de l’Ajuntament de Breda en dita xarxa social.

El Ple començarà, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió. Entre les diferents qüestions es donarà compte de la resolució d’alcaldia de les línies fonamentals del Pressupost General 2023. Les comptes del consistori per l’any proper es tractaran per a la seva aprovació en el proper Ple. També es tractarà l’aprovació del Compte General de 2021, un punt que sí s’ha de sotmetre a votació.

En matèria econòmica es tractaran 3 modificacions de crèdit:

 • 15/2022, de crèdit extraordinari: es retiraran 2.436€ de la partida destinada a combustibles i carburants per al Camp d’Esports Municipal per a atorgar una subvenció a la UE Breda per la mateixa quantitat per a col·laborar econòmicament amb la contractació d’àrbitres per al torneig de futbol Memorial Marcel·lí Trunas.
 • 16/2022, de suplement de crèdit: aquest moviment respon a les grans despeses que s’han creat aquest 2022, la majoria d’elles de forma imprevisible i no previstes pressupostàriament. Així, en cas d’aprovació, es retiraran 117.000€ del romanent de tresoreria per a reforçar diferents partides. Es destinaran 25.000€ per augmentar la partida d’enllumenat públic; 27.000€ per a la de neteja i recollida selectiva de residus -ja que el Consell Comarcal de la Selva ha emès una factura corresponent a l’any 2019, fet que fa obsoleta la partida actual-, i 65.000€ per ampliar la partida prevista per a la urbanització de la Zona Esportiva degut a l’alça de preus de la construcció.
 • 17/2022, de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica: es retiraran 20.000€ del capítol V, dedicat a contingències pressupostàries, per finançar el pla de pensions que disposen tots els empleats de l’Ajuntament en virtut d’un acord marc signat l’any 2020 i diferents complements i retribucions per a personal d’àrees específiques de l’Ajuntament determinats per l’entrada en vigor de l’última Relació de Llocs de Treball. També s’augmentaran partides en el capítol d’inversions reals. Les partides són la destinada a projectes tècnics i la destinada a inversions a la plaça del Claustre. Aquestes partides es finançaran retirant fons de la partides destinades a finançar el POUM, que es preveu que s’haurà d’afrontar el 2023, i a inversions municipals.

Durant la sessió es tractaran dos punts referents a l’urbanització de l’UA16, que fa referència al Sector Industrial Sud.

 • El primer és l’aprovació de responsabilitat del contractista en dues intervencions que l’Ajuntament va haver de fer a causa d’errors de construcció. Per tant, el consistori reclamarà a l’empresa constructora, en cas d’aprovar-se aquest punt, una indemnització de 2.800€.
 • El segon tractarà l’aprovació la resolució del contracte de les obres d’urbanització del desglossat de la segona fase d’urbanització d’aquest sector. Suposa la resolució del contracte amb l’empresa constructora, de la que l’Ajuntament de Breda rebrà 26.000€ de la garantia dipositada. 23.2000€ corresponen a la memòria valorada dels treballs que han quedat pendents d’execució i 2.800€ de la indemnització mencionada al punt anterior.

En el Ple d’aquest dilluns també es faran les primeres passes per a la conservació i manteniment de paviments asfàltics i la millora de l’accessibilitat a diversos carrers del municipi.

 • En primer lloc es tractarà l’aprovació definitiva del projecte que defineix les actuacions que es duran a terme en matèria d’asfaltat de carrers i de passos elevats.
 • El segon punt referent a aquesta qüestió tractarà l’aprovació de l’expedient de contractació del projecte, mitjançant procediment obert. Aquest fet significa l’inici del procés de licitació dels treballs.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia són:

 • Aprovació provisional de la modificació-revisió de l’OF 5 “Impost sobre construccions, instal·lacions i obres”: en cas d’aprovació es modificaran aspectes formals i de redactat de l’ordenança, afegint correccions legals.
 • Aprovació d’una modificació del contracte de concessió del servei d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural per la gent gran: A petició de l’empresa concessionària, en cas d’aprovació, s’augmentarà la quota un 7%, de 1,31€/hora a 1,40€/hora. Aquest augment ve donat per l’augment de l’IPC estatal en un 10,2% en el darrer any. Des de la darrera revisió de preus, fa 4 anys, l’augment de l’IPC és superior al 15%.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda per a l’execució de les actuacions vinculades al Projecte Vescomtat de Cabrera: aquest conveni ha estat signat per 13 municipis de la comarca per cofinançar les actuacions destinades a potenciar aquest projecte turístic. En cas d’aprovació, Breda hi destinarà 2.900€ anuals.

En l’apartat de mocions, se’n presenten tres:

 • Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació: moció presentada pel grup de Junts per Catalunya.
 • Moció en defensa de la crema de restes vegetals als mateixos camps de conreu: moció presentada pel grup d’ERC.
 • Moció per demanar una comissaria del Cos de Mossos d’Esquadra a la Selva Interior: moció presentada com a consistori. 8 municpis de la comarca (Breda, Riells i Viabrea, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric, Massanes i Fogars de la Selva) demanen conjuntament la creació d’una comissaria al nostre territori, més propera a aquestes poblacions que les actuals. Es proposa com a ubicació un punt de la “recta de l’Skol”.