El proper dilluns 27 de març a partir de les 20.30 hores es celebrarà una sessió plenària ordinària a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Un dels temes més destacats és el que fa referència a la segona fase d’urbanització de l’UA16, corresponent al Sector Industrial Sud. En concret, es tractaran la constitució de servitud tant d’aqüeducte com de pas de línia elèctrica, així com les propostes d’acord per l’aprovació inicial del desglossat d’aquesta segona fase així com per l’aprovació dels convenis necessaris per executar les obres en el marc del Pla Municipal Urbanístic de l’UA16.

En un altre ordre de temes també es tractaran punts com l’aprovació inicial de l’expedient 3/2017, que preveu una transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica. Gràcies a aquesta modificació de partides pressupostàries es finançaran actuacions com la instal·lació de recs o l’adquisició d’un segon cotxe per a la Guàrdia Municipal. Un altre dels punts destacats a tractar serà l’adjudicació del contracte de Subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica i servei integrat de l’enllumenat públic. La concessió de la gestió de l’enllumenat públic del municipi tindrà una durada de 14 anys. Durant aquest any es durà a terme la substitució dels més de 750 punts de llum del municipi en el marc del programa BeEnerGI de la Diputació de Girona. Per altra banda, es tractarà sobre la permuta dels edificis de l’antiga oficina de correus i part de les antigues edificacions del claustre. Així, l’Ajuntament recupera la propietat dels edificis que ocupen part del claustre de l’antic Monestir de Sant Salvador.

La sessió també s’ocuparà de modificacions en diverses ordenances fiscals. En concret, es modificarà l’ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública, en la que s’inclourà al règim sancionador el consum d’alcohol a la via pública, que es podrà sancionar amb multes d’entre 90 i 180€.  L’altra modificació afecta l’ordenança fiscal que regula la taxa de prestació de serveis en la piscina municipal. Aquest estiu la piscina municipal obrirà entre el 3 de juny i l’11 de setembre, ampliant en pràcticament un mes el període habitual. Per aquest motiu es crearà un nou abonament, de temporada completa, que incrementarà el preu de forma proporcional a l’increment de dies d’obertura respecte a anys anteriors. La resta de tarifes es mantindran com les de l’any 2016.

Altres temes que es tractaran a la sessió són donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2016, exercici que es va tancar amb superàvit, o l’elecció d’un nou jutge de pau del municipi.

Podeu consultar l’ordre del dia fent clic al següent enllaç: ORDRE DIA PLE 27 03