El proper dilluns 29 de maig hi haurà una sessió plenària ordinària a les 20.30 hores a la sala de plens de l’Ajuntament de Breda. Una de les qüestions més importants a tractar a la sessió és l’aprovació definitiva del projecte executiu d’una instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor pels edificis CEIP Montseny i Escola Bressol ‘El Petit Montseny’. Posteriorment, es tractarà la ratificació dels acords de Junta de Govern Local d’aprovació dels Plecs que regiran el contracte mixt de subministrament d’energia renovable, per part de la Diputació de Girona; així com l’aprovació de despeses plurianuals per a la contractació agregada de la instal·lació de biomassa per a la millora d’eficiència d’edificis a través de contractes innovadors amb empreses o microempreses de serveis energètics. L’altre punt destacat de l’ordre del dia fa referència al pla de gestió del servei de recollida porta a porta. En cas d’aprovar-se, serà el punt de sortida al procés que ha de culminar amb l’implantació d’aquest sistema de recollida al municipi.

Recordeu que com sempre, podreu seguir el Ple en directe a través de ‘Facebook Live’, la plataforma de vídeos en directe de la xarxa social ‘Facebook’. A continuació podeu consultar els punts que conformen l’ordre del dia:

PLE MAIG 2017