L’Ajuntament de Breda convoca el proper dilluns 1 d’abril una sessió plenària ordinària i una altra d’extraordinària a la Sala de Plens del consistori. La sessió ordinària començarà a les 20.30 hores. Un dels punts més destacats de l’ordre del dia és l’aprovació de l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Breda, un document sorgit a partir de les claus que la ciutadania va donar a través dels tallers participatius sobre el creixement futur del municipi celebrats la tardor passada. Després d’haver estat explicat al Consell Assessor Urbanístic Municipal, un òrgan de caràcter consultiu format per representants polítics, tècnics i de la ciutadania, passarà a ser validat pel Ple de la Corporació Municipal. També destaca l’aprovació del pla pressupostari 2020-2022, una previsió dels comptes municipals en els propers exercicis.

A la sessió es tractaran dues modificacions de crèdit. La primera, 3/2019, de crèdit extraordinari, destinarà 229.544,64€ del romanent de tresoreria per a complir les sentències de dos contenciosos administratius que obliguen l’Ajuntament a fer efectives dues indemnitzacions i els seus corresponents interessos de demora. Referent a aquesta qüestió també es tractarà en un altre punt acordar el reconeixement de l’obligació de l’execució de la dispositiva de la sentència del recurs contenciós administratiu de Can Patranga. La segona, 4/2019, de transferència de crèdit, es tracta de transferir 40.000€ de diferents partides del pressupost municipal a partides del capítols I i II de despeses, per dotar suficientment les partides a increments retributius dels empleats públics per aquest 2019, infraestructures de pavimentació de carrers i subvencions a entitats culturals. Pel que fa a ordenances municipals, es tractarà l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública. Concretament es sotmet a aprovació la modificació de l’art.15, que regula el consum de begudes i drogues a la via pública.

Un altre punt de l’ordre del dia fa referència a l’aprovació inicial de les bases reguladores dels pressupostos participatius. Unes bases que serviran de model per als processos de pressupostos participatius dels propers anys seguint uns criteris unificats i un model continuat any rere any. La sessió també aprovarà la contractació de l’arrendament de la Sala Gran del Cercle Bredenc pel període 2019-2023. Aquest contracte determina les condicions de l’arrendament durant els propers cinc anys.

En l’apartat de mocions se’n tractarà una, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana, per a exigir millores als parcs de bombers de Sant Celoni i d’Hostalric-Sant Feliu de Buixalleu per a garantir-ne el seu funcionament.

Un cop acabada la sessió ordinària s’obrirà una d’extraordinària, que consistirà en el sorteig dels membres de les meses electorals a les eleccions a Corts Generals del proper 28 d’abril.

Consulta els diferents punts de l’ordre del dia de tots dos plens aquí: ORDRE DEL DIA PLENS ORDINARI I EXTRAORDINARI MARÇ 2019