Ala nord del Claustre, finals del segle XIII o principis del segle XIV

Actualment només resta en el seu lloc un costat dels quatre que conformaven el claustre del monestir de Sant Salvador: es tracta de l’ala nord, la que està adossada a la nau de l’església.

Es considera la seva construcció de finals del segle XIII o principis del segle XIV. Aquesta part del claustre té set arcs de mig punt recolzats cada un d’ells en dues columnes. Els capitells de totes les columnes són iguals: quatre grans fulles de lliri agrupades en cimerol.

L’estat de deteriorament a què va arribar aquest sector del claustre fou molt acusat: de cada parell de columnes que aguantaven cada arc se’n va treure una, i el mateix es va fer amb el corresponent capitell, així com amb el tros de mur sobre el qual descansaven les columnes.