Pati de l’Abadia, segle XV

Al mig del que era el monestir, hi ha el pati o plaça anomenat Pati de l’Abadia. En ell, s’hi troba l’escala per pujar a les dependències monacals i un pou que donava l’aigua a les necessitats de la comunitat.

Després de l’eficient i digna restauració del pati, que va dur a terme la Direcció General del Patrimoni Artístic, va quedar al descobert el testimoni d’un passat floreixent i esplendorós. És un dels racons més dignes dins el conjunt monumental històric-artístic de la població. Segle XV.