Recentment LLEGA700, una entitat gestora encarregada d’oferir els serveis que garantiran la compatibilitat entre la posada en marxa de l’emissió del les connexions de xarxes mòbils i la recepció del servei de TDT, s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Breda per anunciar que en els propers dies tindrà lloc l’activació de la xarxa mòbil d’última generació al nostre municipi. Aquest fet pot provocar alguna incidència en la visualització dels canals de la TDT. En cas de tenir algua mena d’incidència amb el senyal de la TDT us podeu posar en contacte amb LLEGA700, al telèfon d’atenció gratuït (900 833 999) o mitjançant el correu electrònic ayuda@llega700.es, per tal de solucionar els problemes, garantir que les molèsties siguin mínimes i la solució gratuïta.