El proper 18 de maig comença el termini de preinscripció d’alumnes a l’escola bressol municipal El Petit Montseny per al curs 2020-2021, que es mantindrà obert fins el dia 27 del mateix mes. La preinscripció està oberta per a infants amb edats compreses entre les 16 setmanes i els 3 anys (nascuts els anys 2018, 2019 i 2020). Els pares amb infants hauran d’entregar la sol·licitud i tota la documentació necessària. Al llarg del curs els nadons que compleixin 16 setmanes podran ser admesos si queden places vacants.

Enguany, degut a l’excepcional situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, únicament es podrà fer la preinscipció de forma telemàtica. La sol·licitud de preinscripció la podeu trobar al web de l’escola bressol ESCOLA BRESSOL EL PETIT MONTSENY. El full de sol·licitud degudament complimentat, juntament amb la documentació complementària (escanejada o per fotografia) que es detalla a continuació, s’ha d’enviar a la direcció de correu electrònic petitmontseny@breda.cat.

Per a formalitzar el tràmit, a més del full de sol·licitud és necessari la següent documentació:

DNI del pare i la mare o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Certificat municipal de convivència (en cas de ser de Breda ho comprovarà el mateix ajuntament).

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Targeta sanitària individual de l’alumne/a.

Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació del barem.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment.

En casos excepcionals en els que no es pugui enviar la documentació telemàticament es donarà la possibillitat d’entregar-la de forma presencial a l’escola bressol els dies 25, 26 i 27 de maig, sempre amb cita prèvia que s’ha de demanar al número de telèfon 628 712 825. En aquest cas s’hauran de seguir les següents normatives:

– Només podrà venir una sola persona a fer la gestió.

– Portar mascareta i guants.

– Cal portar la documentació degudament complimentada i fotocopiada des de casa (portar bolígraf de casa per si s’ha d’emplenar alguna cosa).

No acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en aïllament, o que presentin símptomes; en aquest cas es pot autoritzar per escrit una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

El calendari de matriculació completarà diverses fases fins a la publicació de les llistes d’admissió definitives, el proper 16 de juny, i el període de matriculació, del 17 al 23 de juny.

Podeu trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció a l’escola bressol municipal a:

PÀGINA WEB ESCOLA BRESSOL EL PETIT MONTSENY

“QUÈ ESTUDIAR?”. GENERALITAT DE CATALUNYA