Coneix les propostes finalistes al següent enllaç: PROPOSTES FINALISTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

El procés de Pressupostos Participatius 2019, en el qual l’Ajuntament destina una partida de 20.000€ per a destinar a accions proposades i triades per la ciutadania, comença una nova fase. Un cop presentades les propostes i examinades pels tècnics municipals, són 11 les propostes  incloses a la llista final. El proper dimarts 29 d’octubre a partir de les 20.00 hores tindrà lloc a l’Espai Jove una sessió oberta on es presentaran les propostes finalistes del procés de pressupostos participatius 2019. Els promotors de les mateixes les presentaran a la ciutadania, amb l’objectiu de poder valorar-les, resoldre els seus dubtes i debatre sobre cada proposta.

Properament començarà la fase de votació. Els punts de votació seran l’OAC de dilluns a divendres i el Centre Cultural Els Forns els caps de setmana durant els seus horaris d’obertura. Tindran dret a vot els majors de 16 anys empadronats a Breda. Per a fer efectiu el vot es distribuirà a totes les llars del municipi i al web municipal una butlleta amb les propostes finalistes. Es podran escollir fins a 3 propostes. En cas que el nombre de propostes sigui igual o inferior a 3, només es podrà triar una. Durant tota la fase de votació s’habilitarà un suport físic on es recolliran totes les propostes sotmeses a votació amb un informe detallat de cadascuna d’elles i el seu cost econòmic aproximat.

Finalitada la fase de votació, i en el termini màxim d’una setmana, es realitzarà l’escrutini final que determinarà la proposta o propostes guanyadores en un acte públic. Es portaran a terme les propostes més votades fins a esgotar la partida de 20.000€. És a dir, si la proposta més votada no esgota el pressupost també es durà a terme la següent proposta més votada que sigui executable amb la partida restant, i així succesivament fins a esgotar la quantitat econòmica disponible. Les propostes guanyadores s’implementaran l’any 2020.

Amb aquest procés participatiu l’Ajuntament de Breda pretén assolir diversos objectius a nivell de poble, tals com promoure la participació de la ciutadania bredenca en la vida quotidiana col·lectiva; aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la seva implicació; conèixer les necessitats dels veïns; promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia com empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència i finalment planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.