Aquesta setmana s’està duent a terme una actuació amb els punts de llum de l’avinguda Mossèn Pere Ribot que permetrà l’alliberament d’espai en una de les voreres per a un millor ús dels vianants que l’utilitzen. El tram afectat va des de l’inici de l’avinguda fins al seu encreuament amb els carrers Àngel Guimerà i Mossèn Cinto Verdaguer. Els punts de llum situats a l’esquerra de la calçada si es va en sentit ascendent, i a la dreta si es va en sentit descendent, es traslladaran a l’altra banda del carrer. D’aquesta forma tota la il·luminació de l’avinguda estarà situada a un sol costat. La distància entre faroles serà la mateixa que actualment, ja que fins ara la seva situació s’alternava entre les dues voreres a banda i banda de la calçada. Per tant, la il·luminació de la zona serà la mateixa.

Amb aquesta actuació s’allibera l’espai necessari per a que els vianants disposin d’una vorera amb l’espai necessari per transitar per aquella via amb cotxets de nadons, carretons de compra o altres estris sense haver de baixar a peu de carrer. Es compleix així una reivindicació dels veïns de la part alta del municipi, usuaris habituals de la via, ja que és el camí més curt per accedir al centre del poble. A mitjà termini està contemplada la instal·lació de panots per a millorar encara més les condicions de la vorera.