Aquesta setmana han començat les obres de rehabilitació de la façana nord de la Casa de la Vila, la que es troba encarada al carrer Nou. En les properes setmanes es produirà un sanejament complet de la façana per a renovar-ne la imatge. L’actuació més destacada serà el repicat de la paret per a poder fer un arrebossat amb morter de calç que es pintarà amb pintura mineral de silicats. També s’eliminaran elements d’instal·lacions presents a la façana i que han quedat en desús.

Per altra banda també s’adequarà l’estructura del pis superior per a donar una imatge més uniforme amb la resta de l’edifici. En aquest cas s’actuarà tant a la façana nord com a la façana oest, que acull l’entrada principal. Es procedirà al sanejament dels pilars de formigó i les bigues que es van deixar a la vista en el moment de la seva construcció. L’actuació consisteix en la reparació d’irregularitats amb un material elàstic i el posterior pintat de tots els elements. Finalment, s’incorporaran trencaaigües de granit a les finestres.

Aquesta actuació servirà per a reduir l’impacte visual dels elements sobre els quals es farà l’actuació i harmonitzar l’edifici de l’Ajuntament amb el conjunt arquitectònic del nucli històric del municipi. Els treballs tindran un cost de 14.330,24€, IVA inclòs.