Aquesta setmana han començat les tasques de rehabilitació de les gàrgoles de l’Església de l’antic Monestir de Sant Salvador.  L’actuació consistirà en la neteja i consolidació de les 12 gàrgoles que envolen les façanes laterals i l’absis del temple.  Els treballs eliminaran els residus actuals provinents de pols i material adherit, excrements d’animals i líquens i bactèries. Per altra banda s’aplicarà un morter lleuger de calç hidràulica per evitar una nova acumulació de residus, així com herbicides per a que no tornin a proliferar líquens o altres bactèries. Pel que fa a les tasques de consolidació s’injectaran resines especials per tal de reparar esquerdes, fissures i desagregació granular de les diferents gàrgoles. Seguirà amb una reintegració de materials, substituint l’actual morter de ciment per d’altres més beneficiosos per a la conservació i estabilització dels elements. L’aplicació d’aquests morters segellaran les entrades o percolacions d’aigua dins la gàrgola i reforçaran la seva estructura. Finalment les resines i morters aplicats s’integraran visualment a l’entorn amb pigment i vernís.

Les tasques de rehabilitació de les gàrgoles de l’església de l’antic Monestir de Sant Salvador es perllongaran durant les properes setmanes. Tindran un cost de 21.414,19€, IVA inclòs, que assumirà el Bisbat de Girona.