En els darrers dies s’ha procedit a la rehabilitació del pont de la Font de la Pintoresca, que havia quedat destruït a causa de la caiguda d’un arbre. S’han substituït dues de les tres bigues de suport que havien quedat malmeses, així com la passera, on s’han instal·lat travessers nous. La passera s’ha construït amb taules de fusta amb autoclau, un tractament especial per a fustes a l’exterior que la protegeix de l’atac d’agents biològics i ambientals, augmentant la seva vida útil. Per altra banda, el nou pas és 20 centímetres més ample que l’anterior, corregint la distància amb la barana de suport, que en l’antic pont era diferent a cada extrem de la passera.

Aquesta actuació s’ha dut a terme a partir del procés de pressupostos participatius d’aquest 2017 que va acabar el passat 29 de juliol. La rehabilitació del pont de la Font de la Pintoresca va ser la proposta més votada amb 79 vots. Aquesta actuació ha tingut un cost de 1.281,39€, IVA inclòs. Com aquesta acció no ha esgotat la partida de 10.000€ reservada per a aquest procés de pressupostos participatius, es completarà amb la realització de la segona proposta més votada. Es tracta de l’arranjament del tram de vorera de la Carretera d’Arbúcies entre els carrers Gaserans i Sant Sebastià, que va obtenir 67 vots i que tindrà un cost de 8.712€, IVA inclòs.