Aquesta setmana s’han iniciat les obres de remodelació dels jardins de Teresa Solà, annexos a l’Ajuntament. Els treballs consistiran en l’adequació del ferm i en la il·luminació ornamental de les oliveres que presideixen l’espai, així com de l’absis de l’església de Santa Maria, recinte que acull el consistori bredenc.

Els treballs s’inicien aquesta setmana després que s’hagin realitzat prospeccions arqueològiques que han descartat la troballa de restes rellevants al recinte, amb la conseqüent validació de la Comissió de Patrimoni Cultural de Girona per a tirar endavant les obres. En concret s’arranjarà el ferm rejuntant el parament de lloses de pedra, eliminant les irregularitats del terreny i cobrint tota la superfície amb pedra. L’actuació es completarà amb la instal·lació de 9 focus LED de baix consum, que serviran per a il·luminar les oliveres que presideixen el jardí i l’absis de l’església de Santa Maria. Aquests focus permetran dotar l’espai d’il·luminació ornamental per a millorar la imatge estètica de l’espai durant la nit.